گچ سفید

فهرست مدارس المپیادی ایران

اگر مدرسه شما در جدول زیر نیست، این فرم را تکمیل کنید تا پس از بررسی، در لیست اضافه شود.
تا پیش از اضافه شدن نام مدرسه، برای دیدن کارنامه و شرکت در آزمون، آیریسک تهران را انتخاب کنید.

نام مدرسه شهر استان نوع مدرسه مقطع جنسیت عملیات
نمایندگی همدان همدان ناحیه 1 همدان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
نمایندگی بروجن بروجن چهارمحال بختیاری سمپاد متوسطه دوم دخترانه
آیریسک تهران تهران -منطقه 6 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان 1 اراک ناحیه 1 مرکزی سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهید اژه‌ای 1 اصفهان ناحیه 1 اصفهان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرهنگ حاج حسین مکتبی تهران -منطقه 9 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
مرکز المپیاد جام تربت جام خراسان رضوی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان چهاردانگه چهاردانگه شهرستانهای تهران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان تبریزناحیه 1 آذربایجان شرقی سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان قزوین ناحیه 1 قزوین سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان 7 تهران -منطقه 2 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهید اژه‌ای نجف اباد اصفهان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان یزدناحیه 2 یزد سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان امین 1 اصفهان ناحیه 3 اصفهان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
علامه حلی ملارد شهرستانهای تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
منظومه خرد رشت ناحیه 2 گیلان غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
هاتف تهران -منطقه 7 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
آیت‌الله خامنه‌ایی اردکان یزد نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان دامغان سمنان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان کرمان ناحیه 2 کرمان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
اندیشمندان همدان ناحیه 1 همدان غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
شهید هاشمی‌نژاد مشهدناحیه 4 خراسان رضوی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی شیروان خراسان شمالی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید مدنی 1 تبریزناحیه 4 آذربایجان شرقی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی سمنان سمنان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
امام صادق(ع) اصفهان ناحیه 1 اصفهان غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
شاهد آمل مازندران شاهد متوسطه دوم پسرانه
آیت‌الله آملی آمل مازندران نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
دکتر جمشیدنژاد آمل مازندران نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان 3 کرج ناحیه 3 البرز سمپاد متوسطه دوم دخترانه
علامه حلی 2 همدان ناحیه 2 همدان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
ریاضیات خیام بندرعباس ناحیه 1 هرمزگان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان تنکابن مازندران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهید بهشتی بروجن چهارمحال بختیاری سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان بروجن چهارمحال بختیاری سمپاد متوسطه دوم دخترانه
امام خمینی بروجن چهارمحال بختیاری نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
مجتهده امین بروجن چهارمحال بختیاری نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان علامه محمدتقی آملی آمل مازندران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان 5 تهران -منطقه 18 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
امام محمد باقر (ع) بروجن چهارمحال بختیاری غیرانتفاعی متوسطه اول پسرانه
سادات اصفهان ناحیه 5 اصفهان غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان نکا مازندران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان سمنان سمنان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
رشد تهران -منطقه 16 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
سروش تهران -منطقه 3 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان 4 تهران -منطقه 4 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
اسوه آمل مازندران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
شهید بهشتی بابل مازندران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان حکیم‌زاده یزدناحیه 1 یزد سمپاد متوسطه دوم دخترانه
مهرآیین تهران -منطقه 1 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
دانش تهران -منطقه 3 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
ادب تهران -منطقه 4 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
علامه حلی خوی آذربایجان غربی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
علامه‌حلی 1 کرمان ناحیه 1 کرمان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان 1 کرمان ناحیه 1 کرمان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهید سلطانی 3 کرج ناحیه 3 البرز سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان 1 تهران -منطقه 6 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان 3 تهران -منطقه 3 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان 2 تهران -منطقه 1 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
علامه حلی 1 تهران -منطقه 11 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
الغدیر بابل مازندران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
علامه حلی 4 تهران -منطقه 2 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
علامه حلی 10 تهران -منطقه 4 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
علامه حلی 11 تهران -منطقه 17 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان 2 ساری ناحیه 2 مازندران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان 1 ساری ناحیه 1 مازندران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهدای فرهنگی دامغان سمنان شاهد متوسطه دوم دخترانه
شهید بهشتی بیرجند خراسان جنوبی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی گنبدکاووس گلستان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان رفسنجان کرمان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
علامه حلی 5 تهران -منطقه 6 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی کاشان اصفهان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
علامه حلی رفسنجان کرمان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان شهرکردناحیه 1 چهارمحال بختیاری سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهید بهشتی شهرکردناحیه 2 چهارمحال بختیاری سمپاد متوسطه دوم پسرانه
اردوش تبریزناحیه 1 آذربایجان شرقی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید سلطانی 1 کرج ناحیه 1 البرز سمپاد متوسطه دوم پسرانه
آیریسک - کرمانشاه کرمانشاه ناحیه 1 کرمانشاهان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
آیریسک - کردستان سنندج ناحیه 1 کردستان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی1 سنندج ناحیه 2 کردستان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی2 سنندج ناحیه 2 کردستان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان1 سنندج ناحیه 1 کردستان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان2 سنندج ناحیه 2 کردستان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
امام صادق تهران -منطقه 9 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
مکتب‌الاحرار تهران -منطقه 10 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان کاشان اصفهان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شریعت‌زاده آمل مازندران دولتی متوسطه اول پسرانه
شهید باهنر تهران -منطقه 14 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
توحید شیرازناحیه 2 فارس نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان سبزوار خراسان رضوی سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان شهریارناحیه 1 شهرستانهای تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
بعثت مشهدناحیه 1 خراسان رضوی غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
رحیمی فر میبد یزد سمپاد متوسطه دوم پسرانه
آیریسک 23 ساوجبلاغ البرز دولتی متوسطه دوم پسرانه
سعدی تبریزناحیه 2 آذربایجان شرقی نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
شهید باکری میانه آذربایجان شرقی نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
امیرالمومنین تبریزناحیه 1 آذربایجان شرقی نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
شهید قدوسی یزدناحیه 2 یزد سمپاد متوسطه دوم پسرانه
برازنده مقدم یزدناحیه 1 یزد سمپاد متوسطه دوم پسرانه
امام حسین(ع) یزدناحیه 1 یزد غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
امام حسین(ع) یزدناحیه 1 یزد غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
رادمنش یزدناحیه 1 یزد نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
گل محمدی میبد یزد نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
خدیجه کبری منطقه جی اصفهان نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
مجید شهریاری(مکتبی) اصفهان ناحیه 3 اصفهان نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
زنده یاد حسینی شهرضا اصفهان نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان بوشهر بوشهر سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان بیرجند خراسان جنوبی سمپاد متوسطه دوم دخترانه
اندیشه بیرجند خراسان جنوبی نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
فدک قائنات خراسان جنوبی نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
محمودیه خیامی قائنات خراسان جنوبی نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
مهشید مصلی نژاد مشهدناحیه 6 خراسان رضوی نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
فرهنگ حضرت فاطمه مشهدناحیه 1 خراسان رضوی نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
امام علی (ع) جغتای خراسان رضوی نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
المهدی(عج) مشهدناحیه 5 خراسان رضوی نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
امام حسین(ع) نیشابور خراسان رضوی غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
حضرت زینب (س) جاجرم خراسان شمالی نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان اسفراین خراسان شمالی سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهید بهشتی اسفراین خراسان شمالی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
ملی حفاری اهوازناحیه 2 خوزستان غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
ملی حفاری اهوازناحیه 2 خوزستان غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
کوثر اهوازناحیه 3 خوزستان غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
نمونه بسیج زنجان ناحیه 2 زنجان غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
ندای مهر زنجان ناحیه 2 زنجان غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
سروش زنجان ناحیه 2 زنجان غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
دانشمند زنجان ناحیه 2 زنجان غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
پویندگان فرزانه زنجان ناحیه 2 زنجان غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
رشد سمنان سمنان نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
الغدیر کیش هرمزگان غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
الغدیر کیش هرمزگان غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
شهید بهشتی دامغان سمنان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی سراوان سیستان وبلوچستان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان ایرانشهر سیستان وبلوچستان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
دکتر حسابی آباده فارس نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
مینو شیرازناحیه 2 فارس غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
شهید صیاد شیرازی کامیاران کردستان نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
زینب کبری (س) قروه کردستان نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
مائده سنندج ناحیه 2 کردستان نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
فجر سقز کردستان نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
فضیلت دیواندره کردستان نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
پروین اعتصامی دهگلان کردستان نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
نیایش بانه کردستان نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
شهید بهشتی سقز کردستان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
حضرت فاطمه بردسیر کرمان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
علامه حلی شهربابک کرمان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی کرمانشاه ناحیه 1 کرمانشاهان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهدای انزلی بندرانزلی گیلان نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
پیام رشت ناحیه 1 گیلان غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
علامه حلی شازند مرکزی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
مطهری خمین مرکزی دولتی متوسطه دوم پسرانه
آوا ساوه مرکزی نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
امام صادق همدان ناحیه 1 همدان نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
حاجی بابایی همدان ناحیه 2 همدان نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
گزینه جوان اصفهان ناحیه 3 اصفهان غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
شرف الدین تهران -منطقه 6 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
ریحانه النبی تهران -منطقه 10 شهر تهران دولتی متوسطه دوم دخترانه
شهید ساطانی 4 کرج ناحیه 4 البرز سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید باهنر شهرکردناحیه 2 چهارمحال بختیاری دولتی متوسطه دوم دخترانه
شهید صدوقی یزدناحیه 2 یزد سمپاد متوسطه اول پسرانه
شهید صدوقی یزدناحیه 2 یزد سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی تنکابن مازندران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی تنکابن مازندران سمپاد متوسطه اول پسرانه
فرزانگان امین 3 اصفهان ناحیه 2 اصفهان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
علامه حلی ساوه مرکزی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
آزادگان تبریزناحیه 1 آذربایجان شرقی غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
نیکان تهران -منطقه 2 شهر تهران دولتی متوسطه دوم دخترانه
سعدی آباده فارس سمپاد متوسطه دوم پسرانه
توحید شیرازناحیه 1 فارس دولتی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان قلمچی اراک ناحیه 1 مرکزی سمپاد متوسطه دوم دخترانه
بهشت تهران -منطقه 6 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
کوثر خارک بوشهر دولتی متوسطه اول دخترانه
احسان تهران -منطقه 2 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
امینی تهران -منطقه 5 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
باقرالعلوم (ع) تهران -منطقه 5 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
پیشگام تهران -منطقه 2 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
حسابی تهران -منطقه 5 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
خرد تهران -منطقه 1 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
خیام تهران -منطقه 5 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
دانشجو تهران -منطقه 5 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
تزکیه تهران -منطقه 2 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
ر اه شایستگان تهران -منطقه 1 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
رشد تهران -منطقه 16 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
روزبه تهران -منطقه 3 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
سروش تهران -منطقه 1 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
شهید هاشمی نژاد 3 مشهدناحیه 6 خراسان رضوی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان 1 تبریزناحیه 4 آذربایجان شرقی سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان 1 مشهدناحیه 4 خراسان رضوی سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان 1 اهوازناحیه 4 خوزستان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
آزادگان مشهدناحیه 3 خراسان رضوی هیئت امنایی متوسطه دوم دخترانه
سادات موسوی تهران -منطقه 14 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
طلوع تهران -منطقه 3 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
نرجس تهران -منطقه 13 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه اول دخترانه
نرجس تهران -منطقه 13 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
معلم اشتهارد البرز نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
نخبگان تربت جام خراسان رضوی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
مکتب الزهرا بندرخمیر هرمزگان دولتی متوسطه دوم دخترانه
ملک ثابت یزدناحیه 1 یزد نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
پژوهشرای دانش آموزی فرید رامسر مازندران دولتی متوسطه دوم پسرانه
مازوچی کاشان اصفهان نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
کیخسروی یزدناحیه 2 یزد نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
علامه حلی 2 کرمان ناحیه 2 کرمان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان لنگرود گیلان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
نور تهران -منطقه 16 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان1 کرج ناحیه 1 البرز سمپاد متوسطه دوم دخترانه
ماندگار البرز تهران -منطقه 6 شهر تهران دولتی متوسطه دوم پسرانه
فرهنگ تهران -منطقه 5 شهر تهران هیئت امنایی متوسطه دوم دخترانه
آمنه همدان ناحیه 1 همدان نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
شهید بابایی قزوین ناحیه 1 قزوین سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی 2 زنجان ناحیه 2 زنجان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی1 زنجان ناحیه 1 زنجان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
سلام (رسالت) تهران -منطقه 4 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
سلام (زین الدین) تهران -منطقه 8 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
علامه طباطبایی شهرکردناحیه 2 چهارمحال بختیاری نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
فائزون تهران -منطقه 6 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان 2 مشهدناحیه 7 خراسان رضوی سمپاد متوسطه دوم دخترانه
آیریسک 11 تهران -منطقه 5 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان قوچان خراسان رضوی سمپاد متوسطه دوم دخترانه
مولوی بندرعباس ناحیه 2 هرمزگان غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
اسماالهدا شهریارناحیه 1 شهرستانهای تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان آبادان خوزستان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان سادات رفیعی شیرازناحیه 1 فارس سمپاد متوسطه دوم دخترانه
میلاد طه تهران -منطقه 12 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
علامه حلی 3 تهران -منطقه 1 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
ابوعلی سینا تهران -منطقه 2 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان 2 همدان ناحیه 2 همدان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فدک اهوازناحیه 1 خوزستان نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
سهروردی اسفراین خراسان شمالی غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
شهید دستغیب شیرازناحیه 2 فارس سمپاد متوسطه دوم پسرانه
آیریسک 12 تهران -منطقه 5 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
زیست یزد یزدناحیه 2 یزد سمپاد متوسطه دوم دخترانه
زیست شاهرود شاهرود سمنان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
آیریسک 13 تهران -منطقه 6 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
سبحان تهران -منطقه 3 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان حضرت زینب شیرازناحیه 4 فارس سمپاد متوسطه دوم دخترانه
رده ق قزوین ناحیه 1 قزوین سمپاد متوسطه دوم پسرانه
انرژی مثبت تهران -منطقه 1 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
سما4 مشهدناحیه 7 خراسان رضوی غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان گرگان گلستان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
علامه حلی 8 تهران -منطقه 3 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
مهدیه کرج ناحیه 3 البرز دولتی متوسطه دوم دخترانه
امام باقر اراک ناحیه 1 مرکزی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
علی محمدی تهران -منطقه 2 شهر تهران دولتی متوسطه دوم پسرانه
علامه حلی اراک ناحیه 1 مرکزی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
تلاش تهران -منطقه 5 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
امام باقر (ع) هندودر مرکزی دولتی متوسطه دوم پسرانه
علامه حلی اراک ناحیه 2 مرکزی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
سلام اسلام تهران -منطقه 1 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی ساری ناحیه 1 مازندران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید دستغیب 2 شیرازناحیه 2 فارس سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان بافت کرمان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان آباده فارس سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهید بهشتی گناباد خراسان رضوی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فاطمیه کرج ناحیه 2 البرز دولتی متوسطه دوم دخترانه
آیت الله خامنه ای کیش هرمزگان نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
شهید رمضانخانی یزدناحیه 1 یزد دولتی متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان بندرعباس ناحیه 1 هرمزگان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهید بهشتی گرگان گلستان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان قروه کردستان سمپاد متوسطه اول دخترانه
مفید 3 تهران -منطقه 2 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان 1 بندرعباس ناحیه 2 هرمزگان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهریار توس مشهدناحیه 6 خراسان رضوی نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
سلام ونک تهران -منطقه 3 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان نوشهر نوشهر مازندران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان (ارومیه) ارومیه ناحیه 1 آذربایجان غربی سمپاد متوسطه دوم دخترانه
باشگاه سلام تهران -منطقه 2 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
علامه طباطبایی(پاسداران) تهران -منطقه 2 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
دکتر حسابی تهران -منطقه 8 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
علامه طباطبایی(ادونس) تهران -منطقه 5 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
علامه حلی(رفسنجان) رفسنجان کرمان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی(بوشهر) بوشهر بوشهر سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان 1(شیراز) شیرازناحیه 2 فارس سمپاد متوسطه دوم دخترانه
احمدی روشن تهران -منطقه 17 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
علامه جعفری مرند آذربایجان شرقی نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
شهید اژه ای 2 اصفهان ناحیه 5 اصفهان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید اژه‌ای (صارمیه) اصفهان ناحیه 2 اصفهان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان(لارستان) لارستان فارس سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان امین (نجف آباد) نجف اباد اصفهان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
انرژی اتمی تهران -منطقه 6 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان 1 (اردبیل) اردبیل ناحیه 1 اردبیل سمپاد متوسطه دوم دخترانه