گچ سفید

فهرست مدارس المپیادی ایران

اگر مدرسه شما در جدول زیر نیست، این فرم را تکمیل کنید تا پس از بررسی، در لیست اضافه شود.
تا پیش از اضافه شدن نام مدرسه، برای دیدن کارنامه و شرکت در آزمون، آیریسک تهران را انتخاب کنید.

فیلتر مدارس
نام مدرسه شهر استان نوع مدرسه مقطع جنسیت عملیات
نمایندگی همدان همدان ناحیه 1 همدان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
نمایندگی بروجن بروجن چهارمحال بختیاری سمپاد متوسطه دوم دخترانه
آیریسک تهران تهران -منطقه 6 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان 1 اراک ناحیه 1 مرکزی سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهید اژه‌ای 1 اصفهان ناحیه 1 اصفهان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرهنگ حاج حسین مکتبی تهران -منطقه 9 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
مرکز المپیاد جام تربت جام خراسان رضوی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان چهاردانگه چهاردانگه شهرستانهای تهران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان تبریزناحیه 1 آذربایجان شرقی سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان قزوین ناحیه 1 قزوین سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان 7 تهران -منطقه 2 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهید اژه‌ای نجف اباد اصفهان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان یزدناحیه 2 یزد سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان امین 1 اصفهان ناحیه 3 اصفهان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
علامه حلی ملارد شهرستانهای تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
منظومه خرد رشت ناحیه 2 گیلان غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
هاتف تهران -منطقه 7 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
آیت‌الله خامنه‌ایی اردکان یزد نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان دامغان سمنان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان کرمان ناحیه 2 کرمان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
اندیشمندان همدان ناحیه 1 همدان غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
شهید هاشمی‌نژاد مشهدناحیه 4 خراسان رضوی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی شیروان خراسان شمالی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید مدنی 1 تبریزناحیه 4 آذربایجان شرقی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی سمنان سمنان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
امام صادق(ع) اصفهان ناحیه 1 اصفهان غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
شاهد آمل مازندران شاهد متوسطه دوم پسرانه
آیت‌الله آملی آمل مازندران نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
دکتر جمشیدنژاد آمل مازندران نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان 3 کرج ناحیه 3 البرز سمپاد متوسطه دوم دخترانه
علامه حلی 2 همدان ناحیه 2 همدان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
ریاضیات خیام بندرعباس ناحیه 1 هرمزگان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان تنکابن مازندران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهید بهشتی بروجن چهارمحال بختیاری سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان بروجن چهارمحال بختیاری سمپاد متوسطه دوم دخترانه
امام خمینی بروجن چهارمحال بختیاری نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
مجتهده امین بروجن چهارمحال بختیاری نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان علامه محمدتقی آملی آمل مازندران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان 5 تهران -منطقه 18 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
امام محمد باقر (ع) بروجن چهارمحال بختیاری غیرانتفاعی متوسطه اول پسرانه
سادات اصفهان ناحیه 5 اصفهان غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان نکا مازندران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان سمنان سمنان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
رشد تهران -منطقه 16 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
سروش تهران -منطقه 3 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان 4 تهران -منطقه 4 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
اسوه آمل مازندران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
شهید بهشتی بابل مازندران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان حکیم‌زاده یزدناحیه 1 یزد سمپاد متوسطه دوم دخترانه
مهرآیین تهران -منطقه 1 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
دانش تهران -منطقه 3 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
ادب تهران -منطقه 4 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
علامه حلی خوی آذربایجان غربی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
علامه‌حلی 1 کرمان ناحیه 1 کرمان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان 1 کرمان ناحیه 1 کرمان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهید سلطانی 3 کرج ناحیه 3 البرز سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان 1 تهران -منطقه 6 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان 3 تهران -منطقه 3 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان 2 تهران -منطقه 1 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
علامه حلی 1 تهران -منطقه 11 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
الغدیر بابل مازندران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
علامه حلی 4 تهران -منطقه 2 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
علامه حلی 10 تهران -منطقه 4 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
علامه حلی 11 تهران -منطقه 17 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان 2 ساری ناحیه 2 مازندران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان 1 ساری ناحیه 1 مازندران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهدای فرهنگی دامغان سمنان شاهد متوسطه دوم دخترانه
شهید بهشتی بیرجند خراسان جنوبی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی گنبدکاووس گلستان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان رفسنجان کرمان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
علامه حلی 5 تهران -منطقه 6 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی کاشان اصفهان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
علامه حلی رفسنجان کرمان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان شهرکردناحیه 1 چهارمحال بختیاری سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهید بهشتی شهرکردناحیه 2 چهارمحال بختیاری سمپاد متوسطه دوم پسرانه
اردوش تبریزناحیه 1 آذربایجان شرقی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید سلطانی 1 کرج ناحیه 1 البرز سمپاد متوسطه دوم پسرانه
آیریسک - کرمانشاه کرمانشاه ناحیه 1 کرمانشاهان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
آیریسک - کردستان سنندج ناحیه 1 کردستان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی1 سنندج ناحیه 2 کردستان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی2 سنندج ناحیه 2 کردستان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان1 سنندج ناحیه 1 کردستان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان2 سنندج ناحیه 2 کردستان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
امام صادق تهران -منطقه 9 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
مکتب‌الاحرار تهران -منطقه 10 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان کاشان اصفهان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شریعت‌زاده آمل مازندران دولتی متوسطه اول پسرانه
شهید باهنر تهران -منطقه 14 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
توحید شیرازناحیه 2 فارس نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان سبزوار خراسان رضوی سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان شهریارناحیه 1 شهرستانهای تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
بعثت مشهدناحیه 1 خراسان رضوی غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
رحیمی فر میبد یزد سمپاد متوسطه دوم پسرانه
سعدی تبریزناحیه 2 آذربایجان شرقی نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
شهید باکری میانه آذربایجان شرقی نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
امیرالمومنین تبریزناحیه 1 آذربایجان شرقی نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
شهید قدوسی یزدناحیه 2 یزد سمپاد متوسطه دوم پسرانه
برازنده مقدم یزدناحیه 1 یزد سمپاد متوسطه دوم پسرانه
امام حسین(ع) یزدناحیه 1 یزد غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
امام حسین(ع) یزدناحیه 1 یزد غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
رادمنش یزدناحیه 1 یزد نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
گل محمدی میبد یزد نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
خدیجه کبری منطقه جی اصفهان نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
مجید شهریاری(مکتبی) اصفهان ناحیه 3 اصفهان نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
زنده یاد حسینی شهرضا اصفهان نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان بوشهر بوشهر سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان بیرجند خراسان جنوبی سمپاد متوسطه دوم دخترانه
اندیشه بیرجند خراسان جنوبی نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
فدک قائنات خراسان جنوبی نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
محمودیه خیامی قائنات خراسان جنوبی نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
مهشید مصلی نژاد مشهدناحیه 6 خراسان رضوی نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
فرهنگ حضرت فاطمه مشهدناحیه 1 خراسان رضوی نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
امام علی (ع) جغتای خراسان رضوی نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
المهدی(عج) مشهدناحیه 5 خراسان رضوی نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
امام حسین(ع) نیشابور خراسان رضوی غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
حضرت زینب (س) جاجرم خراسان شمالی نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان اسفراین خراسان شمالی سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهید بهشتی اسفراین خراسان شمالی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
ملی حفاری اهوازناحیه 2 خوزستان غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
ملی حفاری اهوازناحیه 2 خوزستان غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
کوثر اهوازناحیه 3 خوزستان غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
نمونه بسیج زنجان ناحیه 2 زنجان غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
ندای مهر زنجان ناحیه 2 زنجان غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
سروش زنجان ناحیه 2 زنجان غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
دانشمند زنجان ناحیه 2 زنجان غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
پویندگان فرزانه زنجان ناحیه 2 زنجان غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
رشد سمنان سمنان نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
الغدیر کیش هرمزگان غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
الغدیر کیش هرمزگان غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
شهید بهشتی دامغان سمنان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی سراوان سیستان وبلوچستان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان ایرانشهر سیستان وبلوچستان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
دکتر حسابی آباده فارس نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
مینو شیرازناحیه 2 فارس غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
شهید صیاد شیرازی کامیاران کردستان نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
زینب کبری (س) قروه کردستان نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
مائده سنندج ناحیه 2 کردستان نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
فجر سقز کردستان نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
فضیلت دیواندره کردستان نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
پروین اعتصامی دهگلان کردستان نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
نیایش بانه کردستان نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
شهید بهشتی سقز کردستان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
حضرت فاطمه بردسیر کرمان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
علامه حلی شهربابک کرمان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی کرمانشاه ناحیه 1 کرمانشاهان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهدای انزلی بندرانزلی گیلان نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
پیام رشت ناحیه 1 گیلان غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
علامه حلی شازند مرکزی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
مطهری خمین مرکزی دولتی متوسطه دوم پسرانه
آوا ساوه مرکزی نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
امام صادق همدان ناحیه 1 همدان نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
حاجی بابایی همدان ناحیه 2 همدان نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
گزینه جوان اصفهان ناحیه 3 اصفهان غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
شرف الدین تهران -منطقه 6 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
ریحانه النبی تهران -منطقه 10 شهر تهران دولتی متوسطه دوم دخترانه
شهید سلطانی 4 کرج ناحیه 4 البرز سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید باهنر شهرکردناحیه 2 چهارمحال بختیاری دولتی متوسطه دوم دخترانه
شهید صدوقی یزدناحیه 2 یزد سمپاد متوسطه اول پسرانه
شهید صدوقی 2 یزدناحیه 2 یزد سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی تنکابن مازندران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی تنکابن مازندران سمپاد متوسطه اول پسرانه
فرزانگان امین 3 اصفهان ناحیه 2 اصفهان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
علامه حلی ساوه مرکزی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
آزادگان تبریزناحیه 1 آذربایجان شرقی غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
نیکان تهران -منطقه 2 شهر تهران دولتی متوسطه دوم دخترانه
سعدی آباده فارس سمپاد متوسطه دوم پسرانه
توحید شیرازناحیه 1 فارس دولتی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان قلمچی اراک ناحیه 1 مرکزی سمپاد متوسطه دوم دخترانه
بهشت تهران -منطقه 6 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
کوثر خارک بوشهر دولتی متوسطه اول دخترانه
احسان تهران -منطقه 2 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
امینی تهران -منطقه 5 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
باقرالعلوم (ع) تهران -منطقه 5 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
پیشگام تهران -منطقه 2 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
حسابی تهران -منطقه 5 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
خرد تهران -منطقه 1 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
خیام تهران -منطقه 5 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
دانشجو تهران -منطقه 5 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
تزکیه تهران -منطقه 2 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
ر اه شایستگان تهران -منطقه 1 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
رشد تهران -منطقه 16 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
روزبه تهران -منطقه 3 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
سروش تهران -منطقه 1 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
شهید هاشمی نژاد 3 مشهدناحیه 6 خراسان رضوی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان 1 تبریزناحیه 4 آذربایجان شرقی سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان 1 مشهدناحیه 4 خراسان رضوی سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان 1 اهوازناحیه 4 خوزستان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
آزادگان مشهدناحیه 3 خراسان رضوی هیئت امنایی متوسطه دوم دخترانه
سادات موسوی تهران -منطقه 14 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
طلوع تهران -منطقه 3 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
نرجس تهران -منطقه 13 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه اول دخترانه
نرجس تهران -منطقه 13 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
معلم اشتهارد البرز نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
نخبگان تربت جام خراسان رضوی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
مکتب الزهرا بندرخمیر هرمزگان دولتی متوسطه دوم دخترانه
ملک ثابت یزدناحیه 1 یزد نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
پژوهشرای دانش آموزی فرید رامسر مازندران دولتی متوسطه دوم پسرانه
مازوچی کاشان اصفهان نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
کیخسروی یزدناحیه 2 یزد نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
علامه حلی 2 کرمان ناحیه 2 کرمان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان لنگرود گیلان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
نور تهران -منطقه 16 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان1 کرج ناحیه 1 البرز سمپاد متوسطه دوم دخترانه
ماندگار البرز تهران -منطقه 6 شهر تهران دولتی متوسطه دوم پسرانه
فرهنگ تهران -منطقه 5 شهر تهران هیئت امنایی متوسطه دوم دخترانه
آمنه همدان ناحیه 1 همدان نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
شهید بابایی قزوین ناحیه 1 قزوین سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی 2 زنجان ناحیه 2 زنجان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی1 زنجان ناحیه 1 زنجان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
سلام (رسالت) تهران -منطقه 4 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
سلام (زین الدین) تهران -منطقه 8 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
علامه طباطبایی شهرکردناحیه 2 چهارمحال بختیاری نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
فائزون تهران -منطقه 6 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان 2 مشهدناحیه 7 خراسان رضوی سمپاد متوسطه دوم دخترانه
آیریسک 11 (دختران) تهران -منطقه 5 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان قوچان خراسان رضوی سمپاد متوسطه دوم دخترانه
مولوی بندرعباس ناحیه 2 هرمزگان غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
اسماالهدا شهریارناحیه 1 شهرستانهای تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان آبادان خوزستان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان سادات رفیعی شیرازناحیه 1 فارس سمپاد متوسطه دوم دخترانه
میلاد طه تهران -منطقه 12 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
علامه حلی 3 تهران -منطقه 1 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
ابوعلی سینا تهران -منطقه 2 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان 2 همدان ناحیه 2 همدان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فدک اهوازناحیه 1 خوزستان نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
سهروردی اسفراین خراسان شمالی غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
شهید دستغیب شیرازناحیه 2 فارس سمپاد متوسطه دوم پسرانه
آیریسک 12(پسران) تهران -منطقه 5 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
زیست یزد یزدناحیه 2 یزد سمپاد متوسطه دوم دخترانه
زیست شاهرود شاهرود سمنان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
آیریسک 13 تهران -منطقه 6 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
سبحان تهران -منطقه 3 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان حضرت زینب شیرازناحیه 4 فارس سمپاد متوسطه دوم دخترانه
رده ق قزوین ناحیه 1 قزوین سمپاد متوسطه دوم پسرانه
انرژی مثبت تهران -منطقه 1 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
سما4 مشهدناحیه 7 خراسان رضوی غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان گرگان گلستان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
علامه حلی 8 تهران -منطقه 3 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
مهدیه کرج ناحیه 3 البرز دولتی متوسطه دوم دخترانه
امام باقر اراک ناحیه 1 مرکزی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
علی محمدی تهران -منطقه 2 شهر تهران دولتی متوسطه دوم پسرانه
علامه حلی اراک ناحیه 1 مرکزی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
تلاش تهران -منطقه 5 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
امام باقر (ع) هندودر مرکزی دولتی متوسطه دوم پسرانه
علامه حلی اراک ناحیه 2 مرکزی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
سلام اسلام تهران -منطقه 1 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی ساری ناحیه 1 مازندران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید دستغیب 2 شیرازناحیه 2 فارس سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان بافت کرمان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان آباده فارس سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهید بهشتی گناباد خراسان رضوی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فاطمیه کرج ناحیه 2 البرز دولتی متوسطه دوم دخترانه
آیت الله خامنه ای کیش هرمزگان نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
شهید رمضانخانی یزدناحیه 1 یزد دولتی متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان بندرعباس ناحیه 1 هرمزگان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهید بهشتی گرگان گلستان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان قروه کردستان سمپاد متوسطه اول دخترانه
مفید 3 تهران -منطقه 2 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان 1 بندرعباس ناحیه 2 هرمزگان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهریار توس مشهدناحیه 6 خراسان رضوی نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
سلام ونک تهران -منطقه 3 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان نوشهر نوشهر مازندران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان (ارومیه) ارومیه ناحیه 1 آذربایجان غربی سمپاد متوسطه دوم دخترانه
باشگاه سلام تهران -منطقه 2 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
علامه طباطبایی(پاسداران) تهران -منطقه 2 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
دکتر حسابی تهران -منطقه 8 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
علامه طباطبایی(ادونس) تهران -منطقه 5 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
علامه حلی(رفسنجان) رفسنجان کرمان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی(بوشهر) بوشهر بوشهر سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان 1(شیراز) شیرازناحیه 2 فارس سمپاد متوسطه دوم دخترانه
احمدی روشن تهران -منطقه 17 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
علامه جعفری مرند آذربایجان شرقی نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
شهید اژه ای 2 اصفهان ناحیه 5 اصفهان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید اژه‌ای (صارمیه) اصفهان ناحیه 2 اصفهان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان(لارستان) لارستان فارس سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان امین (نجف آباد) نجف اباد اصفهان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
انرژی اتمی تهران -منطقه 6 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان 1 (اردبیل) اردبیل ناحیه 1 اردبیل سمپاد متوسطه دوم دخترانه
آیریسک 14 تهران -منطقه 6 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهدای مکه نجف اباد اصفهان دولتی متوسطه دوم دخترانه
شهید ستاری (ورامین) ورامین شهرستانهای تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
نمونه دولتی کوثر ساری ناحیه 1 مازندران نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
کوشاهوش تهران -منطقه 1 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه اول دخترانه
کوشاهوش پسران2 تنکابن مازندران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
بعثت سمنان سمنان دولتی متوسطه دوم پسرانه
گلستان سمنان سمنان دولتی متوسطه دوم پسرانه
حبيب ابن مظاهر سمنان سمنان دولتی متوسطه دوم پسرانه
عبدالله سمنان سمنان دولتی متوسطه دوم پسرانه
نيمه شعبان سمنان سمنان دولتی متوسطه دوم دخترانه
22 بهمن سمنان سمنان دولتی متوسطه دوم دخترانه
انبيا سمنان سمنان هیئت امنایی متوسطه دوم دخترانه
فجر سمنان سمنان دولتی متوسطه دوم دخترانه
ولايت سمنان سمنان هیئت امنایی متوسطه دوم دخترانه
مصطفي خميني سمنان سمنان هیئت امنایی متوسطه دوم دخترانه
کوشاهوش دختران1 تنکابن مازندران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
رفاه سمنان سمنان غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
هدف سمنان سمنان غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
شاهد سمنان سمنان دولتی متوسطه دوم دخترانه
نيکان سمنان سمنان غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
شقايق سمنان سمنان غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
مهرگان سمنان سمنان غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
بوستان سمنان سمنان غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
شهيد قزوهى سمنان سمنان هیئت امنایی متوسطه دوم پسرانه
شاهد سمنان سمنان شاهد متوسطه دوم پسرانه
کوشاهوش پسران1 تنکابن مازندران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
کوشاهوش دختران تنکابن مازندران غیرانتفاعی متوسطه اول دخترانه
کوشاهوش پسران تنکابن مازندران غیرانتفاعی متوسطه اول پسرانه
جهان آرا اهوازناحیه 4 خوزستان دولتی متوسطه دوم دخترانه
کوشاهوش پسران میاندواب آذربایجان غربی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
آزادگان سمنان سمنان هیئت امنایی متوسطه دوم پسرانه
خدیجه کبری سمنان سمنان دولتی متوسطه دوم دخترانه
هراتی سمنان سمنان دولتی متوسطه دوم دخترانه
نبوت سمنان سمنان دولتی متوسطه دوم دخترانه
فروشگاه آنلاین کوشاهوش اصفهان ناحیه 3 اصفهان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
کوشاهوش دختران میاندوآب میاندواب آذربایجان غربی سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهید بهشتی (شهرکرد) شهرکردناحیه 2 چهارمحال بختیاری سمپاد متوسطه دوم پسرانه
باقرالعلوم سمنان سمنان نمونه دولتی متوسطه اول دخترانه
پوشينه بافت سمنان سمنان دولتی متوسطه اول پسرانه
رفاه سمنان سمنان غیرانتفاعی متوسطه اول پسرانه
شهيد باهنر سمنان سمنان دولتی متوسطه اول پسرانه
شهيد بهشتي سمنان سمنان سمپاد متوسطه اول پسرانه
شهيد فهميده سمنان سمنان دولتی متوسطه اول پسرانه
کاشاني مهدیشهروشهمیرزاد سمنان دولتی متوسطه اول پسرانه
نمونه امام على مهدیشهروشهمیرزاد سمنان نمونه دولتی متوسطه اول پسرانه
هدف سمنان سمنان غیرانتفاعی متوسطه اول پسرانه
پيام دانش سمنان سمنان غیرانتفاعی متوسطه اول دخترانه
پيامبر اعظم سمنان سمنان دولتی متوسطه اول دخترانه
راه زينب سمنان سمنان دولتی متوسطه اول دخترانه
شاهد سمنان سمنان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان راهنمايي سمنان سمنان سمپاد متوسطه اول دخترانه
قدس سمنان سمنان دولتی متوسطه دوم دخترانه
کوثر سمنان سمنان دولتی متوسطه اول دخترانه
گل نرگس سمنان سمنان نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
نخبگان سمنان سمنان نمونه دولتی متوسطه اول دخترانه
هجرت سمنان سمنان دولتی متوسطه اول دخترانه
مهر اهوازناحیه 2 خوزستان غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
شاهدولایت اهوازناحیه 1 خوزستان شاهد متوسطه دوم دخترانه
شایسته اهوازناحیه 2 خوزستان غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
رهنما اهوازناحیه 2 خوزستان هیئت امنایی متوسطه دوم دخترانه
نرگس اهوازناحیه 3 خوزستان دولتی متوسطه دوم دخترانه
مهرولایت اهوازناحیه 2 خوزستان هیئت امنایی متوسطه دوم پسرانه
لاله های امام اهوازناحیه 2 خوزستان شاهد متوسطه دوم دخترانه
فرخنده اهوازناحیه 2 خوزستان نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
شیخ بهایی اهوازناحیه 2 خوزستان غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
مرکز المپیاد شهر دختران 1 نجف اباد اصفهان غیرانتفاعی متوسطه اول دخترانه
مرکز المپیاد شهر پسران 2 نجف اباد اصفهان غیرانتفاعی متوسطه اول پسرانه
امام هادی اهوازناحیه 1 خوزستان شاهد متوسطه دوم پسرانه
هاشمی نژاد 2 (مشهد) مشهدناحیه 3 خراسان رضوی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان 3 تهران -منطقه 3 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
حضرت زهرا (س) تهران -منطقه 6 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
شایستگان تهران تهران -منطقه 2 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
اندیشمند فردا تهران -منطقه 6 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
شهدای هفتم تیر تهران -منطقه 14 شهر تهران دولتی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان 6 تهران تهران -منطقه 6 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان 7 ضمیمه تهران -منطقه 10 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان اسلامشهر اسلام شهر شهرستانهای تهران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
اندیشمند فردا(پسران) تهران -منطقه 6 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
المپیاد ایلام ایلام ایلام سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهید بهشتی 2 ارومیه ناحیه 1 آذربایجان غربی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
هراتی اصفهان ناحیه 2 اصفهان نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
شهید سقر آق قلا گلستان دولتی متوسطه دوم دخترانه
حنانه بوستان وگلستان شهرستانهای تهران دولتی متوسطه دوم دخترانه
اشراق امید تبریزناحیه 4 آذربایجان شرقی غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
استاد شهریار تبریزناحیه 5 آذربایجان شرقی نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
موعود تهران -منطقه 2 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
فراست تهران -منطقه 1 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
پیشگامان تهران -منطقه 5 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
زهره تهران -منطقه 1 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
نگرش آرمانی تهران -منطقه 5 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
علامه حلی 2 تهران -منطقه 16 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی مراغه آذربایجان شرقی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
محبان الحسین (علیه السلام) تهران -منطقه 15 شهر تهران دولتی متوسطه دوم پسرانه
روشنگران تهران -منطقه 3 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
مرحوم سرفراز تهران -منطقه 5 شهر تهران دولتی متوسطه دوم دخترانه
عقیله بنی هاشم مشهدناحیه 7 خراسان رضوی دولتی متوسطه دوم دخترانه
شهید بهشتی دورود لرستان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
رازی دیواندره کردستان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
ماندگار شهید دکتر بهشتی رشت ناحیه 2 گیلان دولتی متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان (مرند) زرند کرمان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
سپیده کاشانی زرین شهر اصفهان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
موسسه پویای شریف اصفهان ناحیه 4 اصفهان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
12 فروردین (کرمان) کرمان ناحیه 1 کرمان دولتی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان 5 مشهدناحیه 6 خراسان رضوی سمپاد متوسطه دوم دخترانه
طلایه‌داران اهوازناحیه 1 خوزستان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی قائنات خراسان جنوبی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
عفاف چناران خراسان رضوی دولتی متوسطه دوم دخترانه
مصطفی خمینی مشهدناحیه 1 خراسان رضوی هیئت امنایی متوسطه دوم پسرانه
حضرت فاطمه اهوازناحیه 2 خوزستان هیئت امنایی متوسطه دوم دخترانه
سعدی اصفهان ناحیه 3 اصفهان دولتی متوسطه دوم پسرانه
سعدی اصفهان ناحیه 3 اصفهان دولتی متوسطه دوم پسرانه
شیخ بهایی اصفهان ناحیه 2 اصفهان دولتی متوسطه دوم دخترانه
امام خمینی شاهین شهر اصفهان نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان 2 قم ناحیه 2 قم سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان شیروان شیروان خراسان شمالی سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهدا کرمان ناحیه 1 کرمان دولتی متوسطه دوم پسرانه
علامه طباطبایی تبریزناحیه 1 آذربایجان شرقی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
رهیار تهران -منطقه 5 شهر تهران دولتی متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان کرمانشاه ناحیه 1 کرمانشاهان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
ندای ریحانه تهران -منطقه 10 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
دانیال خنج فارس نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
باقرالعلوم قم ناحیه 1 قم دولتی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان 5 ساوجبلاغ البرز سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهید آوینی بندرعباس ناحیه 1 هرمزگان دولتی متوسطه دوم دخترانه
شهیدبهشتی تهران -منطقه 2 شهر تهران دولتی متوسطه دوم پسرانه
دکتر بهشتی 1 شیرازناحیه 1 فارس دولتی متوسطه دوم دخترانه
شهید ناصری بهبهان خوزستان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
دخت ایران پروین ساری ناحیه 1 مازندران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهید بهشتی آمل مازندران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید شهریاری اردبیل ناحیه 1 اردبیل نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
آریو مصلی نژاد مشهدناحیه 6 خراسان رضوی نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
شهیدبهشتی لارستان فارس سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان 8 تهران -منطقه 7 شهر تهران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهید بهشتی 1 پارس اباد اردبیل سمپاد متوسطه دوم پسرانه
چهارده معصوم تهران -منطقه 4 شهر تهران هیئت امنایی متوسطه دوم دخترانه
صدیقه کبری قزوین ناحیه 2 قزوین دولتی متوسطه دوم دخترانه
روشنگر تهران -منطقه 2 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
میرزا کوچک خان 2 رشت ناحیه 2 گیلان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
علامه جعفری قزوین ناحیه 1 قزوین نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
انرژی اتمی مشهدناحیه 4 خراسان رضوی غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
شهید قدوسی قم ناحیه 4 قم سمپاد متوسطه دوم پسرانه
فرشتگان مرودشت فارس نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
عابدینی یزدناحیه 2 یزد نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی تربت جام خراسان رضوی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
نرگس شازند مرکزی نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
شریعت شهرری ناحیه 1 شهرستانهای تهران نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
علامه حلی زرند کرمان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
سما سنندج ناحیه 1 کردستان غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان کوهدشت لرستان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان امین خمینی شهر اصفهان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهید بهشتی قائم شهر مازندران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
هادی راستکار سنندج ناحیه 1 کردستان دولتی متوسطه دوم دخترانه
شهید آوینی ایلام ایلام هیئت امنایی متوسطه دوم دخترانه
فاطمیه طارم علیا زنجان دولتی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان رشت ناحیه 1 گیلان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
هفده شهریور تهران -منطقه 15 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
ریحانه الرسول تهران -منطقه 6 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان امین 2 اصفهان ناحیه 5 اصفهان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
امام صادق (ع) اصفهان ناحیه 3 اصفهان غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان نوشهر مازندران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان تالش گیلان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
ابوریحان تهران -منطقه 1 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
شهید بهشتی بهشهر مازندران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
امام محمد باقر (ع) تهران -منطقه 4 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان 4 کرج ناحیه 4 البرز سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهید حقانی بندرعباس ناحیه 1 هرمزگان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید اژه‌ای 1 اصفهان ناحیه 3 اصفهان سمپاد متوسطه دوم پسرانه
جواد الائمه 2 کرمانشاه ناحیه 2 کرمانشاهان نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان کرمان ناحیه 2 کرمان سمپاد متوسطه اول دخترانه
عفتیه تبریزناحیه 4 آذربایجان شرقی دولتی متوسطه دوم دخترانه
فدک تهران -منطقه 18 شهر تهران نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
پیشگامان دانش تنکابن مازندران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
امام صادق نجف اباد اصفهان دولتی متوسطه دوم پسرانه
شهید شیراقایی بهشهر مازندران نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
مهدیه بندرعباس ناحیه 2 هرمزگان نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
نخبگان پورسینا تهران -منطقه 5 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
خوارزمی تهران -منطقه 11 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
شهدای ادب اصفهان ناحیه 2 اصفهان هیئت امنایی متوسطه دوم پسرانه
اقمشه قزوین ناحیه 2 قزوین نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
شهید مطهری مشهدناحیه 7 خراسان رضوی غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
هوشنگ مرادی کرمانی کرمان ناحیه 2 کرمان غیرانتفاعی متوسطه دوم پسرانه
شهید مطهری اصفهان ناحیه 5 اصفهان دولتی متوسطه دوم پسرانه
شاهد هوشمند سقز کردستان شاهد متوسطه دوم دخترانه
زینبیه شازند مرکزی دولتی متوسطه اول دخترانه
حضرت زینب شهرری ناحیه 2 شهرستانهای تهران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهدای دانش آموز بم کرمان دولتی متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی ایلام ایلام ایلام سمپاد متوسطه دوم پسرانه
مشفق کرج ناحیه 3 البرز غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
فرهیختگان نو تهران -منطقه 6 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان2 تبریزناحیه 2 آذربایجان شرقی سمپاد متوسطه دوم دخترانه
تزکیه تهران -منطقه 2 شهر تهران هیئت امنایی متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان آمل مازندران سمپاد متوسطه دوم دخترانه
عفاف تربت جام خراسان رضوی نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان 1 کرج ناحیه 1 البرز سمپاد متوسطه اول دخترانه
شهید دستغیب مرودشت فارس سمپاد متوسطه دوم پسرانه
نرجس مشهدناحیه 1 خراسان رضوی دولتی متوسطه دوم دخترانه
ریحانه النبی تهران -منطقه 19 شهر تهران دولتی متوسطه اول دخترانه
مصطفی خمینی گرگان گلستان دولتی متوسطه دوم پسرانه
فرزانگان بم کرمان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
شهید بهشتی شهرری ناحیه 2 شهرستانهای تهران سمپاد متوسطه دوم پسرانه
شهید بهشتی 1 تربت جام خراسان رضوی سمپاد متوسطه دوم پسرانه
زینب کبری (س) آباده فارس دولتی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان 2 دزفول خوزستان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
علی ابن ابیطالب ساوه مرکزی نمونه دولتی متوسطه دوم پسرانه
پنچ اردیبهشت بیرجند خراسان جنوبی نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
مهشید مصلی نژاد مشهدناحیه 6 خراسان رضوی نمونه دولتی متوسطه دوم دخترانه
فرزانگان دامغان سمنان سمپاد متوسطه دوم دخترانه
روشنگر (شهرک غرب تهران -منطقه 2 شهر تهران غیرانتفاعی متوسطه دوم دخترانه